Burkicom - Ostrov

„Vytváříme prostor pro rozvoj možností uplatnění tanečníků v mezinárodním prostředí. Dáváme možnost získat konkrétní práci. Spojujeme úsilí jednotlivých souborů v oblasti mezinárodní spolupráce a bookingu, zjednodušujeme přístup k novým talentům na mezinárodní scéně, vzděláváme je a zvyšujeme připravenost tanečníků pro práci v souborech na mezinárodní úrovni. Sdílíme zkušenosti a hledáme cesty dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce na všech úrovních současného tance a fyzického divadla. Vzájemnou spoluprací snižujeme náklady jednotlivých souborů ve zmíněných oblastech.“

whitestar

Mezinárodní burza tanečníků

Těsto základ hostiny.“ Ve dnech 2. – 4. 11. 2024 projdou účastnící postupně v tříhodinových blocích introduction workshopy s předními českými choreografy. Osobně se seznámí s jejich způsobem práce, společně budou pracovat na konkrétním zadání a v závěrečném Apres Ski od nich získají i přímou zpětnou vazbu s otevřením možností spolupráce na budoucích projektech souborů.
Určeno pouze profesionálním tanečníkům, absolventům či studentům tanečních škol vybraných na základě zaslaného CV a videa s ukázkou pohybu. Termín uzávěrky přihlášek bude upřesněn v červnu 2024.

Max. počet účastníků: 50
Vstupní poplatek: 160 EUR. K zaplacení poplatku budete vyzváni po potvrzení vaší účasti.
CV + video ukázku pohybu zasilejte na lenka@burkicom.com.

Networkingová základna

Co jsme si nadrobili, to si také sníme.“

Networkingový program pro rozvoj tvorby, možností spolupráce a uplatnění na mezinárodní scéně za účasti vedoucích souborů a promotérů z dalších zemí Evropy. Přednášky, diskuse, případové studie, otevřené dílny. Místo konání bude upřesněno.

Otevřeno odborné veřejnosti. Nutná akreditace.

Bread&Café Networking 3. – 6. 11.. / 10.00 – 12.00  
Prezentace souborů, otevření témat, diskuse. Neformální pracovní setkání.
(hosté)

Bread&Conference 5. 11. / 14.00 – 16.00 
Mezinárodní konference na téma tvůrčího rozvoje, udržitelnosti a mezinárodní spolupráce. Jak se prosadit v zahraničí? Jak uspěli jiní? Jak přemýšlí booker, či promotér, jak provozovatel tanečního domu? Co je dnes v evropském tanci důležité? Jak je české scéna v zahraničí vnímána? V čem je svět divadla jiný než svět tance? A co na to divák?
Moderovaná diskuse s mezinárodními hosty.
Moderuje: Saša Michailidis
(otevřeno odborné veřejnosti / akreditace)

World Café & Bakery 6. 11. / 14.00 – 16.30 
Moderované workshopy se zástupci divadel, festivalů, ale i promotéry a marketingovými specialisty z oblasti divadla, či tance, i mimo něj. Co schází české taneční scéně? Co nám brání v růstu? Jak spolupracovat? Rozpracování témat, práce ve skupinách. Geniální návody určitě nenalezneme, ale možná uvidíme vlastní nedostatky a společně se posuneme dál. Otevřeno odborné veřejnosti.
Moderuje: Saša Michailidis
(otevřeno odborné veřejnosti / akreditace)

Showcase

„Čerstvě napečeno.“

11 představení / 8 choreografů / 7 souborů
Showcase současného tance a fyzického divadla. Aktuálně uváděná představení souborů 420PEOPLE, DEKKADANCERS, FARMA V JESKYNI a LENKA VAGNEROVÁ & COMPANY. Hosté. Program bude zveřejněn v červnu 2024.

Dekkadancers - A.I.
Lenka Vagnerová & Company - Gossip
Burkicom - Ostrov
420people - Inspirace
Farma v jeskyni - Commander

Program

Sobota 2. 11.

09.00 – 10.00
Mezinárodní burza tanečníků / registrace

10.00 – 11.00
Mezinárodní burza tanečníků: Warm Up

11.15 – 14.15
Mezinárodní burza tanečníků: Workshop

15.30 – 18.30
Mezinárodní burza tanečníků: Workshop

Neděle 3. 11.

09.00 – 10.00
Mezinárodní burza tanečníků: Warm Up

10.15 – 13.15
Mezinárodní burza tanečníků: Workshop

14.30 – 17.30
Mezinárodní burza tanečníků: Workshop

Pondělí 4. 11.

09.00 – 11.00
Mezinárodní burza tanečníků: Apres ski

16.00
Welcome Bread / Otevření networkingové části Bread&Dance Prague

17.00
Showcase / představení

19.00
Showcase / představení

20.30
Showcase / představení

21.30
Abend Brot: Dance&Dance&Dance

Úterý 5. 11. 

10.00 – 12.00
Bread&Café Networking (hosté)

14.00 – 16.00
Bread&Conference (akreditace)

17.30
Showcase / představení

19.00
Showcase / představení

21.00
Showcase / představení

22.30
Abend Brot: Dance&Dance&Dance

Středa 6. 11.

10.00 – 12.00
Bread&Café Networking (hosté)

14.00 – 16.30
World Café & Bakery (akreditace)

17.30
Showcase / představení

19.00
Showcase / představení

21.00
Showcase / představení

22.00
Abend Brot: Dance&Dance&Dance

O projektu

Společný projekt předních českých souborů současného tance a fyzického divadla 420PEOPLE, BURKICOM, DEKKADANCERS, FARMA V JESKYNI a LENKA VAGNEROVÁ & COMPANY.

Pět souborů současného tance a fyzického divadla se spojilo, aby se společně představilo a otevřelo téma dlouhodobého postavení, udržitelnosti, spolupráce a rozvoje současného tance a fyzického divadla v mezinárodním kontextu. Otevřeností, aktuální tvorbou, dílnami s choreografy i diskusemi v rámci mezinárodního networkingu.

„Při realizacích svých projektů chceme pracovat se skvělými tanečníky i profesionály z dalších oborů, chceme aby naší tvorbu znali diváci po celé republice a zároveň chceme pravidelně naší tvorbu konfrontovat s děním ve světě. Společně se chceme dál rozvíjet, učit se, sdílet naší tvorbu a ukázat proč s velkou vášní děláme to, co děláme. Jsme otevřeni všem, kteří chtějí jít stejnou cestou. Proto jsme založili Bread&Dance Prague. Proto jsme otevřeli burzu tanečníků, proto otvíráme networkingovou základnu, na kterou jsme pozvali jak další tvůrce, tak promotéry, zástupce divadel i festivalů, či marketingové specialisty. Ze světa i z domácí scény. Mluvíme-li o udržitelnosti, mluvíme o vášni, smyslu a otevřenosti. Nevymezujeme se, ale společně hledáme cesty jak dál. Otvíráme svět tance. Přemýšlíte podobně? Přijďte!“

Akce se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Martina Baxy.

Producent: Burkicom
Přípravný výbor: Jana Burkiewiczová, Sylva Šafková, Pavel Knolle, Jiří Macek, Eliška Seveldová
Kooperující choreografové: Jana Burkiewiczová, Viliam Dočolomanský, Viktor Konvalinka, Václav Kuneš, Štěpán Pechar, Sylva Šafková, Lenka Vagnerová, Ondřej Vinklát
Manažerky projektu, vedoucí produkce: Ivona Szantová, Bětka Gabrielová
Produkce: Lenka Bílková
PR & Marketing: Janka Kellerová, Aneta Jochim
Social media: Aneta Jochim, Kristýna Jurášková
Grafický design: Martina Černá, Imagery
Oficiální pekárna: Antonínovo pekařství
Spolupracující organizace: IETM, 4+4 dny v pohybu
Podporující instituce: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Embassy of Israel
Prostory: Jatka 78, divadlo Archa, DOX, Studio Maiselovka
Poděkování: Richard Balous, Libor Kasík, Jiří Sulženko, Adriana Světlíková, Pavel Štorek, Hana Třeštíková

Projekt byl podpořen grantem v rámci programu Národní plán obnovy Ministerstva kultury ČR.

Partneři

MKČR logo
NPO ogo
NPO logo - Financováno EU
Praha logo